Vücut Dili Okuma

Vücut Dili OkumaVücut dili okuma; insanların iletişim esnasında vücudu ile yaptığı hareketlerin karşısındaki kişi tarafından çözümlenmesidir. Vücut dilini okumak için öncelikle bir vücut dili eğitim programından faydalanılmalıdır. Çünkü yapılan hareketlerin ne anlama geldiğini bilmeden karşıdaki kişinin vücut dili çözümlemek imkansızdır. İnsanlar ancak bir vücut dili eğitiminden sonra vücut dilini günlük hayatta aktif olarak kullanarak ve insanların hareketlerine dikkat ederek okumayı geliştirebilir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Vücut Dili Okuma. Vücut dili iletişim için oldukça önemlidir. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını vücut dili gerçekleştirmektedir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar ise bunun tam aksine iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Ancak insanlar kelimelerle gerçek duygu ve düşüncelerini her ne kadar saklamaya çalışsa da vücut dili onları ele vermektedir. İletişim esnasında vücut ile yapılan hareketlerin bir kaçına örnek verecek olursak; göz iletişimin en önemli unsurudur. Vücut Dili Okuma. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise kişinin özgüven eksikliğinin olduğunu belirtir. İletişimin gözlerden sonra gelen ikinci önemli unsuru ise ellerdir. İnsan en iyi kendini elleri ile ifade eder. Çünkü el becerisinin gelişimi ile beynin biyolojik gelişimi birbirine paraleldir. Vücut Dili Okuma. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ