Vücut Dili Okuma Teknikleri

Vücut Dili Okuma TeknikleriVücut dili okuma teknikleri; insanların karşısındaki insanın vücut dilini çözümleyebilmesi için geliştirilen tekniklerdir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38′ ses tonu ve %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Yani iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerinden oluşmaktadır. Vücut ile yapılan tüm hareketlerin vücut dilinde belli bir anlamı vardır ve bu hareketlerin tümü her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Vücut dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Vücut Dili Okuma Teknikleri. Bunu örnekleyecek olursak; kafayı sağa sola sallamak bizim ülkemizde hayır anlamına gelirken, başka ülkelerde evet anlamına gelir. Vücut dili uzmanları vücut dilini iki ana kısımda incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Vücut Dili Okuma Teknikleri. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Bunlar kişinin bilerek ve isteyerek yaptığı hareketlerdir. Her ikisi de iletişim için oldukça önemlidir. Vücut dili eğitiminin bize kazandırdıklarına da kısaca değinecek olursak; insanlar vücut dilini etkin olarak kullanabilir, karşısındaki insanın vücut dilini çözümleyebilir, iletişim kurallarına hakim olur, dinlenilebilirliği artar, inandırıcılığı artar, ikna etme kabiliyeti artar, bulunduğu toplumda lider olma şansı artar. Vücut Dili Okuma Teknikleri. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ