Vücut Dili Okuma Resimli Anlatım

Vücut Dili Okuma Resimli AnlatımVücut dili okuma resimli anlatım; insanların iletişim esnasında karşılarındaki insanların vücutları ile yaptıkları hareketleri çözümlemeleri için geliştirilen bilgilerin resimlerle desteklenerek hazırlanmasıdır. Burada amaç konuyu resimlerle destekleyerek daha öğretici, daha kalıcı bilgileri bireye sunmaktır. Vücut dili okumak için öncelikle bir vücut dili eğitim programından faydalanılmalıdır. Daha sonra da vücut dilini günlük hayata uyarlayarak kişilerin yaptığı hareketlere bakılarak yorumlanmalıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut Dili Okuma Resimli Anlatım. Vücut dili uzmanları vücut dilini iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyaller ile ilgilidir. Buna örnek verecek olursak; kişinin sıkıldığını gösteren ellerinin yüzünü kaplaması, ayaklarını sallaması, kollarını kavuşturması gibi. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Vücut Dili Okuma Resimli Anlatım. Örneğin; kişinin kendine olan güvenini göstermesi için dik durması, sağlam ve güçlü bir el sıkışması, göz teması kurması gibi. Her ikisi de iletişim için oldukça önemli yerlere sahiptir. Çünkü vücut dili iletişim önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlar niteliktedir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonuyla ve %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili gerçek duygu ve düşüncelerin yansımasıdır ve jest ve mimikleri kapsamaktadır. Vücut Dili Okuma Resimli Anlatım. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ