Vücut Dili Nedir İngilizce

Vücut Dili Nedir İngilizceVücut dili nedir İngilizce; vücut dili eğitimlerinin İngilizce yapılmasıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili uzmanları vücut dilini iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyallerle ilgilidir. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Vücut dili iletişim için oldukça önemlidir. Vücut Dili Nedir İngilizce. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını vücut dili oluşturmaktadır. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Ancak insanlar iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Ancak insanlar kelimelerle gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışmaya çalışsa da vücut dili onları ele verir. Çünkü vücut dili gerçek duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Vücut Dili Nedir İngilizce. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız hareketlerinden oluşmaktadır. İletişim esnasında vücut ile yapılan hareketlerin tümünün vücut dilinde belli bir anlamı vardır ve yapılan bu hareketler her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsamaktadır. Vücut dili kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Örneğin; kafanın yukarı aşağı sallanması bizim ülkemizde “evet” anlamına gelirken, başka ülkelerde “hayır” anlamına gelmektedir. Vücut Dili Nedir İngilizce. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ