Vücut Dili Nasıl Kullanılır

Vücut Dili Nasıl KullanılırVücut dili nasıl kullanılır; vücut dili iki şekilde kullanılır. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Örnek verecek olursak; insanın yalan söylediği zaman farkında olmadan burnuna dokunması, ellerini saçlarına götürmesi, ellerini yüz çevresinde gezdirmesi, göz bebeklerinin büyümesi gibi. Bu hareketleri insanlar farkında olmadan yapar. Aslında bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Vücut Dili Nasıl Kullanılır. Çünkü insan beyni mantık üzerine çalışır. Söylenen ile gerçekte var olan arasında bir uyuşmazlık olduğunda beyin vücut organlarına sinyaller göndererek uyarır. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Örneğin; insanın karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösteren göz temasının kurulması, yine karşıdaki insanın önemsediğini gösteren kafanın hafif yana yatırılması, vücudunun ona doğru yönlendirilmesi, hafif ona doğru eğilmesi gibi. Vücut Dili Nasıl Kullanılır. Vücut dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü iletişimin büyük bir kısma vücut dili ile gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalarda bunu destekler niteliktedir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun tam aksine kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa vücut dili uzmanları insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıklarını söyler. Ancak insanlar kelimelerle her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini gizlese de vücut dili onları ele verir. Çünkü vücut dili gerçek duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Vücut Dili Nasıl Kullanılır. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ