Vücut Dili Kullanımı

Vücut Dili KullanımıVücut dili kullanımı; insanların iletişim esnasında aktif olarak vücut dilini kullanması ve karşısındaki kişinin vücut dilini okumasıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili hale getirmek için iletişime vücut dilini de kattığımız sözsüz iletişim şekline verilen isimdir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, % 38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun tam aksine iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa ki uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını söyler. Vücut Dili Kullanımı. Ancak insanlar her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışsalar da vücut dili onları ele verir. Vücut dili ile ilgili yapılan çalışmalarda yapılan bir gözlem de sunulan bir konuda ilk önce kelimelere oldukça önem verilmiş, ancak vücut dili kullanılmamıştır. Bu sunumda dinleyiciler bir süre sonra konudan uzaklaşarak kopmuşlardır. Sonuç olarak başarılı ve etkili bir sonuç olmamıştır. Daha sonra aynı konuyu kelimelere çok da fazla önem verilmeden vücut dili etkili bir şekilde kullanılmıştır. Bu defa dinleyiciler konuyu tam olarak dinlemiş ve adapte olmuşlardır. Vücut Dili Kullanımı. Sonuç başarılı ve etkili olmuştur. Kendi başına bir iletişim aracı olan vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız hareketlerinden oluşur. Vücut ile yapılan bu hareketlerin vücut dilinde belli bir anlamı vardır ve her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Ayrıca vücut dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Vücut Dili Kullanımı. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ