Vücut Dili Kulak Kaşımak

Vücut Dili Kulak KaşımakVücut dili kulak kaşımak; kişinin iletişim esnasında kulağını kaşıyarak karşısındaki insana verdiği mesajlardır. Kulak kaşımak kişinin şüphelendiği anlamına gelir. Kulak memesiyle oynama ise kişinin dinleme isteğini yoğunlaştırması anlamına gelir. Yine kişinin kulağını çekiştirmesi, kulak kıvırması ise  iyi bir dinleyici olduğunuzun işaretidir. Vücut dilinde kulakla ilgili pek fazla bir şey yoktur. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut Dili Kulak Kaşımak. Vücut dilini kullanmadaki amaç; kişinin karşısındaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacına kolayca ulaşmasını sağlamak, kişinin karşısındaki insanı daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurması, kişinin karşısındaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamasını sağlamak ve kişinin kendi vücut dilini denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi uyum sağlamaktır. Vücut dili iletişim için oldukça önemli bir husustur. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını vücut dili oluşturmaktadır. Vücut Dili Kulak Kaşımak. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleşmektedir. İletişim esnasında vücut ile yapılan hareketlerin tümünün vücut dilinde belli bir anlamı vardır ve her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Ancak insanlar iletişimde çok az bir paya sahip olan kelimelere daha fazla önem vermektedir. Ancak uzmanlar insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşünceleri gizlemek için kullandıklarını söyler. Oysa ki insanlar kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerle saklamak için kullansa da vücut dili onları ele verir. Vücut Dili Kulak Kaşımak. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip  olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ