Vücut Dili İle İlgili Kitaplar

Vücut Dili İle İlgili KitaplarVücut dili ile ilgili kitaplar; vücut dilini konu alan kitaplardır. Bu kitapların amacı  halkı vücut dili hakkında bilinçlendirmektir. Vücut dili; iletişimi daha etkin hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili kullanmadaki amaç; kişinin karşısındaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacına kolayca ulaşması, kişinin karşısındaki insanı daha iyi anlayarak etkili bir iletişim sağlaması, kişinin karşısındaki kişinin gerçekten ne söylediğini anlaması ve kişinin kendi vücut dilini denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi uyum sağlamasıdır. Vücut dili iletişim için oldukça önemlidir. Vücut Dili İle İlgili Kitaplar. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını vücut dili oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Ancak insanlar kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını söylerler. Ancak insanlar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışsa da vücut dili onları ele verir. Çünkü vücut dili duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Vücut Dili İle İlgili Kitaplar. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerini ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerini kapsar. Vücut Dili İle İlgili Kitaplar. Vücut ile yapılan hareketlerin tümü her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsar. Vücut ile yapılan bu hareketler kültürden kültüre farklılık gösterir. Örneğin; kafayı sağa sola sallamak bizim ülkemizde “hayır” anlamına gelirken, başka ülkelerde “evet” anlamına gelmektedir. Vücut Dili İle İlgili Kitaplar. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı olarak araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ