Vücut Dili İle İlgili Bilgiler

Vücut Dili İle İlgili BilgilerVücut dili ile ilgili bilgiler; vücut dilini konu alan bilgilerdir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili kullanmadaki amaç; kişinin karşısındaki kişiyi olumlu etkileyerek amacına kolayca ulaşması, kişinin karşısındaki insanı anlayarak iyi bir iletişim kurması, kişinin karşısındaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve en önemlisi de kişinin kendi vücut dilini denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi uyum sağlamaktır. Vücut Dili İle İlgili Bilgiler. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun tam aksine kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa ki uzmanlar, insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıklarını söyler. Ancak beden dili gerçek duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Yani insanlar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya çalışsalar bile vücut dili onları ele verir. Vücut Dili İle İlgili Bilgiler. Uzmanlar vücut dilini iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Örnek verecek olursak; yalan söyleyen kişinin burnuna dokunması, göz teması kuramaması, ellerini yüz çevresinde gezdirmesi gibi. Aslında bunlar beynin vücut organlarına gönderdiği sinyallerle ilgilidir. Vücut Dili İle İlgili Bilgiler. İstemli vücut dili ise kişilerin iletişimi daha etkili hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Örneğin; insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmek için kişinin karşısındaki insanı kafasını hafif yana eğerek dinlemesi, göz teması kurması gibi. Vücut Dili İle İlgili Bilgiler. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?   BEDEN DİLİ EĞİTİMİ