Vücut Dili İle İkna

Vücut Dili İle İknaVücut dili ile ikna; insanların vücut dilini kullanarak karşısındaki insana söylediğini kabul ettirmesidir. İnsanların iyi bir iletişim kurması için insanları doğru anlamalı ve onlara doğru davranmalıdır. Vücut dili de insanın kendini ifade edebileceği yöntemlerin en doğalıdır. Karşımızdaki kişiyi anlamanın yolu da onun vücut dilini çözmekten geçer. İkna sadece tartışmalarda değil, hayatın her alanında gereklidir. Bir insanı sadece mantık kullanarak ikna etmek çok zordur. İkna etmenin, mantığa dayanan bir tarafı olduğu kadar, bir psikolojisi de vardır. İnsanlara samimi bir niyetle yaklaşan, karşılıklı kazanç sağlamak isteyen, vücut dilini iyi anlayan insanların daha ikna edici oldukları su götürmez bir gerçektir. Vücut Dili İle İkna. İkna kabiliyetinin gelişiminde 6 önemli faktör vardır. Bunlar; karşılık yaratmak, azlık, otorite, tutarlılık, beğeni ve toplumsal kanıttır. Karşılık yaratmak; bize yapılmış bir iyiliği karşılıksız bırakmamak içgüdümüzdür. Vücut Dili İle İkna. Örneğin; bizi evine davet eden bir arkadaşımızı biz de evimize davet ederiz. Azlık; insanlar az olan şeyi daha çok elde etmek ister. Otorite; insanların bir öneriyi bir otoriteden geldiği zaman daha kolay kabul ederler. İkna bilimi diyor ki bir konu da başkalarını etkilemek istiyorsanız bu konudaki kabiliyetlerinizi karşınızdakilerle paylaşın. Vücut Dili İle İkna. Tutarlılık; daha önceden söyleyip yaptıkları şeylerden kaynaklanan ikna etme yöntemidir. Beğeni; insanlar beğendiği kişilerin önerilerine daha kolay evet diyorlar. İnsanlar kendilerine benzeyen insanları, kendine iltifat eden insanları ve aynı hedef doğrultusunda birlikte çalıştıkları insanları beğenirler. Toplumsal kanıt; insanlar doğası gereği kararsız kaldıklarında toplumun çoğunluğunun verdiği karalara uyarlar. Vücut Dili İle İkna. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ