Vücut Dili Hakkında Bilgi

Vücut Dili Hakkında BilgiVücut dili hakkında bilgi; vücut dilini konu alan bilgilerdir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili dest denilen el, kol, bacak hareketlerini ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerini kapsar. Vücut ile yapılan hareketlerin tümünün vücut dilinde belli bir anlamı vardır. İletişim için oldukça önemlidir. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonuyla, %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Ancak insanlar bunun aksine iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Uzmanlar insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerinin saklamak için kullandıklarını söyler. Vücut Dili Hakkında Bilgi. Oysa ki vücut dili duygu ve düşüncelerin yansımasıdır. Yani insanlar duygu ve düşüncelerini her ne kadar saklamaya çalışsa da vücut dilleri onları ele verir. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dilini uzmanlar iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptıkları hareketlerdir. Buna örnek verecek olursak; kendini güvensiz ve tedirgin hisseden insanların farkında olmadan ellerini gizlemesi gibi. Vücut Dili Hakkında Bilgi. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili hale getirmek için öğrenerek ve çalışarak yaptığı hareketlerdir. Örneğin; kişinin karşısındaki insanı önemsediğini göstermek için vücudunu ona yöneltmesi ve kendini hafif olarak ona eğmesi gibi. Yine kişinin karşısındaki kişiyi ve anlattığı konuyu önemsediğini göstermesi için kafasını hafif yana eğmesi de örnek verilebilir. Her ikisi de iletişim için oldukça önemlidir. Vücut Dili Hakkında Bilgi. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı olarak araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ