Vücut Dili Geliştirme

Vücut Dili GeliştirmeVücut dili geliştirme; vücut dilinin öğrenilip pekiştirilmesidir. Vücut dilini geliştirmek için bir vücut dili eğitiminden yararlanılmalı ve vücut dili aktif olarak kullanılmalıdır.Ayrıca insanların hareketleri gözlenmeli ve yaptığı hareketin hangi anlama geldiği araştırılmalıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili jest denilen el, kol, bacak hareketlerinden ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketlerinden oluşur. İletişim esnasında yapılan hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır. Vücut Dili Geliştirme. Uzmanlar yapılan bu hareketlerin her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsadığını söyler. Vücut dili iletişim için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü iletişimim büyük bir kısmı vücut dili ile gerçekleşmektedir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun aksine iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa uzmanlar insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıklarını söyler. Vücut Dili Geliştirme. Ancak iletişim sırasında kişinin vücudu ile yaptığı hareketler gerçek duygu ve düşünceleri yansıtır. Yani insanlar her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamasa da vücut dili onları ele verir. Başlı başına bir iletişim aracı olan vücut dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin; kafanın yukarı aşağı hareket ettirilmesi bizim ülkemizde evet anlamına gelirken, başka ülkelerde hayır anlamına gelir. Vücut Dili Geliştirme. Biz vücut dili kavramını ayrıntılı olarak araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ