Vücut Dili Dizisi

Vücut Dili DizisiVücut dili dizisi; vücut dilini konu alan dizilerdir. Bu dizilerin amacı; halkı vücut dili kavramı hakkında biliçlendirmektir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili kullanmadaki amaç; kişinin karşısındaki inan üzerinde olumlu etki bırakarak amacına kolayca ulaşması, karşıdaki insanı anlayarak daha etkili iletişim kurmak, karşıdaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve kendi vücut dilini denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi adapte olmaktır. Vücut dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Vücut Dili Dizisi. Çünkü iletişimin %55’lik gibi büyük bir kısmı vücut dili ile gerçekleşmektedir. Ancak insanlar iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Oysa ki uzmanlar insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıklarını öne sürüyor. İnsanlar duygu ve düşüncelerini bir şekilde karşısındaki insana aktarır. Ancak ne yazık ki her zaman doğru ve iyi bir iletişim kuramaz. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için insanın ağzından çıkan sözlerle vücudu ile yaptığı hareketler birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Vücut Dili Dizisi. Örneğin; iletişimde oldukça büyük bir öneme sahip olan mesafe doğru ayarlanmalıdır. İyi bir iletişim için iletişim kurulan kişiye ne çok uzak ne de çok yakın durulmalıdır. İnsanlar ancak hoşlandıkları, belli bir sevgi besledikleri insanları kendine yakın tutarlar. Belli bir sevgi beslemedikleri ve hoşlanmadıkları insanları ise kendinden uzak tutarlar. Sağlıklı bir iletişim için aradaki mesafe iyi ayarlanmalıdır. Vücut Dili Dizisi. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ