Vücut Dili Bilimi

Vücut Dili BilimiVücut dili bilimi; vücut dilini inceleyen bilim dalıdır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Vücut dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü iletişimin büyük bir kısmanı vücut dili oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’ vücut diliyle, %38’ ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Ancak tam aksine insanlar iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Vücut dili uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre de insanlar kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullanıyor. Vücut Dili Bilimi. Ancak insanlar kelimelerle her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini saklasa da vücut dili onları ele veriyor. Vücut dili uzmanları vücut dilini iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz vücut dili ve istemli vücut dilidir. İstemsiz vücut dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. Aslında bu beynin vücut organlarına gönderdiği sinyaller ile ilgilidir. Vücut Dili Bilimi. Örneğin; yalan söylerken burunlarına dokunmak gibi. İnsan beyni mantık üzerine çalıştığından söylenen ile gerçekte var olan arasında bir uyuşmazlık söz konusun olduğundan beyin vücut organlarına sinyaller gönderir. İnsanların yalan söylerken burnuna dokunması da böyledir. Beyin gerçek olanı bildiğinden kişi yalan söylerken burundaki sinirlere uyarı gönderir. Bu da burunda bir kaşınma ve karıncalanmaya neden olur. Böylece kişinin yalan söylediği anlaşılır. İstemli vücut dili ise insanların iletişimi daha etkili bir hale getirmesi için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareketlerdir. Örneğin; kişinin konuşurken kollarını açması gibi. Vücut Dili Bilimi. Bizim vücut dili ile ilgili hazırladığımız online eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ