Vücut Dili Anlama

Vücut Dili AnlamaVücut dili anlama; insanların iletişim esnasında vücudu ile yaptığı hareketlerin ne anlama geldiğini bilmektir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dilini anlamak için bir vücut dili eğitiminden faydalanmak faydalı olacaktır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini bir şekilde karşısındaki insana aktarabilir. Ancak her zaman doğru ve iyi bir iletişim kuramaz. Vücut dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü iletişimin büyük bir kısmı vücut dili ile gerçekleşmektedir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu, %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Vücut Dili Anlama. Beden dili uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre iletişimde çok az bir paya sahip olan kelimeleri insanlar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Ancak insanlar her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerini saklasa da vücut dili onları ele vermektedir. Örneğin; üstün körü bir gülümseme ile samimi gülümseme arasında fark vardır. Vücut Dili Anlama. Bu farkı görebilmek için vücut dilini anlayıp yorumlamak gerekir. Samimi bir gülümsemede daima kaz ayağı çizgiler ortaya çıkar, yanaklar yukarı doğru gerilir ve göz kası hareketlerinden dolayı göz çukurları ortaya çıkar. Bu farkı ancak vücut dili eğitiminden faydalanan insanlar fark edebilir. Vücut dili eğitimi ile kişinin dinlenilebilirliği artar, inandırıcılığı artar, sağlıklı bir iletişim kurulabilir, ikna etme kabiliyeti artar, bulunduğu toplumda lider olma imkanı bulur. Vücut Dili Anlama. Biz beden dili kavramı hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ