Vücut Dili 2013

Vücut Dili 2013Vücut dili 2013; 2013 yılında vücut dili ile ilgili yapılan çalışmalardır. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Vücut dili, birbirini takip eden hareketlerle değer kazanan, ses tonu ile desteklenen ve kelimelerle son şeklini alan karmaşık bir iletişim sürecidir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Ancak insanlar iletişim de çok az bir paya sahip olan kelimelere daha fazla önem vermektedir. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre insanların kelimeleri gerçek duygu ve düşüncelerini gizlemek için kullandıkları öne sürülmüştür. Vücut Dili 2013. Vücut dili hayatımızda neden önemlidir bunu açıklayacak olursak; vücut dili bilinçaltından etkilenir. Rol yapmak zordur. ancak imkansız değil. Farklı anlamlar içerebilir, bunun için gerçekleşen ortam ve iletişim durumunun göz önüne alınmalıdır. Vücut dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Bireysel bir etkinliktir. Bilinçsiz olarak yapılan vücut hareketleri insanların duygularını açıklar. Mimikler jestlere göre daha evrenseldir. Örneğin; korku, heyecan, mutluluk gibi. Vücut Dili 2013. Jestler el, kol, bacaklarımızla konuşmalarımızı içerir. Eller insanın kendisini ifade etmede kullandığı en duyarlı organlardır. Bunun temel nedeni ise insanın el becerisinin gelişmesi ile beyninin biyolojik gelişmesinin birbirine paralel olmasıdır. Kollar kişisel gücün ifadesidir. Vücut Dili 2013. Bedenimizin, ellerimizin ve kollarımızın yetersiz kaldığı yerlerde ise bacaklarımız devreye girer. Etkili bir iletişim kurmak için ağzımızdan çıkan sözler ile vücudumuz ile yaptığımız hareketler birbiri ile uyum içerisinde olmalıdır. Vücut Dili 2013. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ