Vücut Dili 2 İzle

Vücut Dili 2 İzleVücut dili 2 izle; vücut dilini konu alan izlencelerin izlenmesidir. Vücut dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime vücudumuzu da kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. İletişimin %55’i vücut diliyle, %38’i ses tonu ve %7’si ise kelimelerle gerçekleşmektedir. Vücut dili uzmanları vücut dilini 4 ana başlık altında incelemişlerdir. Bunlar; gözler, baş hareketleri, üst vücut ve alt vücuttur. Gözler iletişimin en önemli unsurudur. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki kişiyi dinleyip anladığını gösterir. Vücut Dili 2 İzle. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise özgüven eksikliğinin belirtisidir. Baş hareketleri; başın hafif yana eğilmesi kişinin karşısındaki kişiye ve anlattığı konuya ilgi duyduğu anlamına gelir. Başın aşırı eğilmesi sempatiklik göstergesidir. Vücut Dili 2 İzle. Başın öne eğilmesi korku, suçluluk ve boyun eğme göstergesidir. Başın geriye atılması ise kendini beğenme ve üstünlük anlamına gelir. Üst vücut; omuzların geriye atılması kişinin güç ve cesaret anlamına gelir. Omuzların düşük olması ise mutsuzluk, yılgınlık ve güvensizlik anlamına gelmektedir. Kolların açık olması kişinin bulunduğu ortamda kendini rahat hissettiğini ve konuşmak istediğini ifade eder. Vücut Dili 2 İzle. Kolların kapalı olması ise kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve konuşmak istemediğini gösterir. Eller ise iletişimin ikinci önemli unsurudur. Ellerin kapalı olması kişinin gizlediği bir şeylerin olduğu anlamına gelirken, ellerin açık olması ise kişinin gizlediği bir şeylerin olmadığı ve güvenilir olduğunu gösterir. Alt vücut; ayaklar arasındaki mesafe güç ve baskınlığı ifade ederken, ayakların bitişik olması ise zayıflığı işaret eder. Vücut Dili 2 İzle. Biz vücut dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ