Uzaktan Eğitim Web Sitesi

Uzaktan Eğitim Web SitesiUzaktan Eğitim Web Sitesi; uzaktan eğitim yapan internet üzerindeki sayfalardır. Uzaktan eğitim;  fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan bağımsızdır. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda sesli, görüntülü ve canlı olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Uzaktan eğitim  günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir.  Uzaktan Eğitim Web Sitesi. Uzaktan eğitim kesinlikle açık öğretim sistemi veya örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitimin avantajları 3 ana grupta incelenmiştir. Bunlar; maliyet avantajı, mekan ve zaman avantajı, teknoloji avantajıdır. Maliyet avantajı; uzaktan eğitim örgün öğretimin beraberinde getirdiği  ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Zaman ve mekan avantajı; katılımcılar istedikleri zaman, istedikleri yerden eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında çalışabilmektedirler . Uzaktan Eğitim Web Sitesi. Uzaktan eğitimde öğrenme ortamındaki belirgin etkileşim eğitilen ile bilgisayar arasındadır. Kişisel hıza göre ayarlanabilen dolayısıyla kişisel planlara göre öğrenilebilen bir ortam sunulmaktadır. Teknoloji avantajı; katılımcıların bilgisayar ve interneti aktif olarak kullanmasını sağlamaktadır. Bu teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitime katılır ve bunlar eğitimi çekici hale getirir ve öğrenmeyi artırır. Uzaktan Eğitim Web Sitesi. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM