Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar

Uzaktan Eğitim Veren KurumlarUzaktan Eğitim Veren Kurumlar; uzaktan eğitim programı uygulayan kurumlardır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde öğrencilerin ve eğitmenlerin fiziksel olarak bir arada bulunma zorunluluğu yoktur. Öğrenciler ve eğitmenler fiziksel olarak bir arada bulunmadığından öğrenciler öğrenme eylemini kendileri üstlendiğinden sorumluluk duyguları gelişmektedir. Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar. Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, fiziksel engeli bulunan bireylere öğrenim hakkı tanıması ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Uzaktan eğitim farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçlarının iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark; bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini tamamlayabilmeleridir. Uzaktan eğitim, açık öğretim sistemi ve örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim alan bir birey ile örgün eğitim alan bir birey arasında hiç bir fark yoktur. Tamamen aynı haklara ve ünvanlara sahiptirler. Diplomalarında uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır. Uzaktan Eğitim Veren Kurumlar. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM