Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Uzaktan Eğitim UygulamalarıUzaktan Eğitim Uygulamaları; uzaktan eğitim programları kapsamında yapılan uygulamalardır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim, planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim görevlilerin kampüse gelme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Katılımcılar yapılan bu eğitimleri tekrar izleme imkanına sahiptirler. Uzaktan eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleşen akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim açık öğretim sistemi ve örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci bir öğretim sistemi değildir. Aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim herkes için uygun bir eğitim sistemidir. Hatta uzak eğitim örgün öğretim sisteminin beraberinde getirdiği sorunları da ortadan kaldırmaktadır. Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Uzaktan eğitimin ortadan kaldırdığı örgün eğitim sisteminin dezavantajlarına kısaca değinecek olursak; maliyet örneğin; il dışında gelen öğrenciler için kalacak yurt, öğrenci evi gibi ek harcamalar, ulaşım güçlüğü örneğin; şehre uzak bir yerde veya ücra bir yerden geliş gidiş sorunları, farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı veya kurulu bir yaşam düzeninin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Bu tarz sorunları bünyesinde bulundurmayan uzaktan eğitim oldukça büyük avantajlara sahiptir. Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM