Uzaktan Eğitim Üniversite

Uzaktan Eğitim ÜniversiteUzaktan Eğitim Üniversite; üniversitelerde yapılan uzaktan eğitim programlarıdır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim, planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Bu eğitim sisteminde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampüse gelme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Uzaktan Eğitim Üniversite. Uzaktan eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim kesinlikle açık öğretim sisteminin yada örgün öğretimin yanında başvurulan bir öğretim sistemi değildir. Bunun tam aksine yıldır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim programlarının bir çok avantajı bulunmaktadır. Bunlara kısaca değinecek olursak; uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir, geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunan bir eğitim sistemidir, Fiziksel engeli bulunan öğrencilere eğitim olanağı sağlar, coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır, Uzaktan Eğitim Üniversite gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar, eğitim ve öğretim ortamına 7 gün 24 saat erişim olanağı sağlar, çalışmak zorunda olan bireylere öğrenim hakkı tanır, her bireyin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar, bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar, örgün eğitimde gereken ek harcamaları ortadan kaldırır, internet erişimi olan her yerde istenilen kalitede eğitim almaya olanak sağlar. Örgün eğitim ile uzaktan eğitim alan bireyler arasında hiç bir fark yoktur. Tamamen aynı haklara ve ünvanlara sahiptirler. Uzaktan Eğitim Üniversite. Bizim uzaktan eğitim hakkında hazırladığımız eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM