Uzaktan Eğitim Sertifika Programları

Uzaktan Eğitim Sertifika ProgramlarıUzaktan Eğitim Sertifika Programları; uzaktan eğitim sonrası sertifika verilen programlardır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında yapılan derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim sistemidir. Uzaktan eğitim zaman ve mekan bakımından bağımsızdır. Uzaktan eğitimde öğrenciler ile eğitmenin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmalarına gerek yoktur. Uzaktan Eğitim Sertifika Programları. Öğrenci ve eğitmenin aynı ortamda bulunmaması öğrencinin öğrenme görevini üstlenmesine neden olacağından sorumluluk duygusunu geliştirir. Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, fiziksel engeli bulunan bireylere eğitim olanağı sunması ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Uzaktan eğitim farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçlarının iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetidir. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark; bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini tamamlayabilmeleridir. Uzaktan Eğitim Sertifika Programları. Uzaktan eğitim, açık öğretim sistemi ve örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim alan bir birey ile örgün eğitim alan bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Tamamen aynı haklara ve ünvanlara sahiptir. Diplomalarında uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır. Uzaktan Eğitim Sertifika Programları. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM