Uzaktan Eğitim Programı

Uzaktan Eğitim ProgramıUzaktan Eğitim Programı; uzaktan eğitim kapsamında yer alan programlardır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan Eğitim Programı. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim biçimidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampüse gitme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Uzaktan Eğitim Programı. Katılımcılar verilen bu dersleri tekrar izleyebilme şansına sahiptir. Öğretim üyeleri ile öğrenciler fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadıklarından öğrenciler öğrenme görevini kendi üstlenerek sorumluluk duygusunu geliştirir. Uzaktan eğitim kesinlikle açık öğretim sistemi veya örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci bir öğretim sistemi değildir. Bunun aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim herkes için uygundur. Uzaktan Eğitim Programı. Hatta uzaktan eğitim örgün öğretim pek çok dezavantajını da ortadan kaldırmaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin ortadan kaldırdığı örgün eğitimin dezavantajlarına kısaca değinecek olursak; maliyet örneğin; il dışından gelen öğrenciler için kalacak yurt, öğrenci evi gibi ek harcamalar, ulaşım güçlüğü örneğin; şehir dışında yada ücra yerlerde oturanlar için geliş gidiş sorunlar, farklı bir ülkede yada şehirde öğrenim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı yada kurulu bir yaşam düzeninin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Tüm bu sorunları uzaktan eğitim ortadan kaldırmaktadır. Uzaktan Eğitim Programı. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM