Uzaktan Eğitim Nedir

Uzaktan Eğitim NedirUzaktan Eğitim Nedir; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim şeklidir. Bu eğitim sistemi zamandan ve mekandan tamamen bağımsızdır. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampüse gelme zorunluluğu yoktur. Bu ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Eğitimler tamamen mevcut olunan bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilir. Eğitimler sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak yapılır. Katılımcılar istediği zaman bu dersleri tekrar izleyebilir. Uzaktan Eğitim Nedir. Uzaktan eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim, açık öğretim veya örgün öğretimlerin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim değildir. Bunun aksine yıllardır ileri düzeydeki gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan Eğitim Nedir. Uzaktan eğitim herkes için uygundur. Örgün öğretimin dezavantajlarını yani maliyet, ulaşım güçlüğü, farklı ülke yada şehirde öğrenim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı yada kurulu bir yaşam düzeninin bozulması gibi etmenleri ortadan kaldırır. Uzaktan eğitim programına katılan öğrenciler örgün öğretim gören öğrencilerin yararlandığı tüm olanaklardan yaralanabilir. Uzaktan eğitim ile örgün öğretim arasında herhangi bir fark yoktur. Bu programlara katılan bireyler örgün eğitim mezunları ile aynı hak ve ünvana sahip olurlar. Diplomalarına uzaktan eğitim ibaresi bulunmaz. Hatta lisans eğitimlerinden mezun olup yüksek lisansa geçiş yapabilirler. Uzaktan Eğitim Nedir. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM