Uzaktan Eğitim Ne Demektir

Uzaktan Eğitim Ne DemektirUzaktan Eğitim Ne Demektir; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işlenen derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğrenim şeklidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampüse gelme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda sesli, görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme imkanına sahiptir. Uzaktan Eğitim Ne Demektir. Uzaktan eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleşen akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim açık öğretim sistemi yada örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim şekli değildir. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitimde öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığından öğrenci kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenir. Uzaktan eğitim günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, Uzaktan Eğitim Ne Demektir fiziksel engeli bulunan bireylere eğitim olanağı sunması ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Uzaktan eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark; bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini tamamlayabilmeleridir. Uzaktan Eğitim Ne Demektir. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM