Uzaktan Eğitim Merkezi

Uzaktan Eğitim MerkeziUzaktan Eğitim Merkezi; uzaktan eğitim yapan kurum ve kuruluşlardır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Uzaktan eğitimde öğrenciler ve eğitmenler fiziksel olarak aynı ortamda bulunmazlar. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Uzaktan eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Uzaktan Eğitim Merkezi. Uzaktan eğitim kesinlikle açık öğretim sistemi veya örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Aksine yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve  en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim programları herkes için uygundur. Hatta uzaktan eğitim örgün eğitimin pek çok dezavantajını ortadan kaldırmaktadır. Uzaktan Eğitim Merkezi. Uzaktan eğitimin ortadan kaldırdığı örgün eğitim dezavantajlarına kısaca değinecek olursak; maliyet yani il dışından gelen öğrenciler için yurt ve ya öğrenci evi gibi ek harcamalar, ulaşım güçlüğü, farklı bir ülkede yada şehirde öğrenim görme zorluğu, fiziksel engeller, iş hayatı yada kurulu bir yaşam düzeninin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Uzaktan eğitim tüm bu sorunları ortadan kaldırır. Bu dezavantajlar uzaktan eğitim sistemi için herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bir yandan iş hayatına devam edilirken bir yandan da eğitime devam etmeyi sağlar. Uzaktan Eğitim Merkezi. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM