Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama

Uzaktan Eğitim Lisans TamamlamaUzaktan Eğitim Lisans Tamamlama; ön lisans programlarını bitiren bireylerin lisans eğitimine geçmesidir. Başvuru sırasında adaylardan ön lisans diplomasında yer alan üniversite, meslek yüksek okulu ve program adı ile diploma notunun sisteme girilmesi istenir. Tercih işlemleri sırasında ön lisans alanlarına göre hangi alanlarda lisans tamamlama programları açılacağı, programların yer alacağı üniversiteler ile kontenjanları ve yerleştirmeye ilişkin esaslar yayımlanır. Lisans tamamlama programlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından yapılır. İlan edilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan adaylar yerleştirme işleminden doğan haklarından vazgeçmiş sayılır ve kayıtları yapılmaz. Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama. Bu programların amacı; öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, fiziksel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmelerini sağlamak, üniversitenin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ile geniş kitlelere sunularak ülkede yüksek öğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, programlara katılan öğrencilere ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri lisans düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olur. Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama. Bu eğitimler ile çalışan bireyler için iş yaşamını etkilemeden, eğitimin rahat bir şekilde bir üst basamağa taşıması hedeflenmiştir. Eğitimlerin tamamı pratik iş yaşamına yöneliktir. Eğitim boyunca öğrenenler kariyer boyunca bireylere büyük yardım sağlayacaktır. Bu eğitim sisteminde klasik eğitim sisteminde bulunan ve akademik takvimin uzamasına sebep olan tatiller yoktur. Yıl boyunca dersler kesintisiz olarak devam eder. Bu nedenle klasik eğitime kıyasla çok daha kısa bir süre içerisinde eğitim tamamlanır. Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama. Bizim uzaktan eğitim kavramı hakkında hazırladığımız kapsamlı online eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM