Uzaktan Eğitim Kursları

Uzaktan Eğitim KurslarıUzaktan Eğitim Kursları; uzaktan eğitim programı yapan kurslardır. Bu kurslar kendi siteleri üzerinden eğitimleri online olarak paylaşarak kişilerin kursa gitmeden öğrenim görmelerine olanak sağlar. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim, planlı bir öğretim şeklidir. uzaktan eğitimde bireylerin herhangi bir saatte herhangi bir yere gitme zorunluluğu yoktur. Yani uzaktan eğitim zaman ve mekan bakımından tamamen bağımsızdır. Uzaktan Eğitim Kursları. Uzaktan eğitimin oldukça büyük avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlara kısaca değinecek olursak;  öğrenci ve öğretim üyesi fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığından öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenir. Uzaktan eğitim günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, fiziksel engeli bulunan ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara bireylere öğrenim tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimini gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Uzaktan eğitim, uygulanması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. Uzaktan Eğitim Kursları. Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim araçlarının iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetidir. Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasındaki en belirgin fark; bireylerin okula gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden eğitimlerini tamamlayabilmeleridir. Uzaktan eğitim, açık öğretim sistemi ve örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılmaktadır. Uzaktan Eğitim Kursları. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM