Uzaktan Eğitim Giriş

Uzaktan Eğitim GirişUzaktan Eğitim Giriş; uzaktan eğitim programlarına girmek için yapılan hamlelerdir. Uzaktan eğitim;  fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim, planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretim üyelerinin kampüse gitme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Yapılan bu dersleri katılımcılar tekrar izleme şansına sahiptir. Uzaktan Eğitim Giriş. Uzaktan eğitim kesinlikle açık öğretim sistemi veya örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim sistemi değildir. Bunun tam aksine yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve  en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim programları herkes için uygundur. Hatta uzaktan eğitim örgün öğretim sisteminin beraberinde getirdiği bazı dezavantajları da ortadan kaldırmaktadır. Uzaktan Eğitim Giriş. Uzaktan eğitimin ortadan kaldırdığı örgün öğretimin dezavantajlarına kısaca değinecek olursak; maliyet yani il dışından gelen öğrencinin kalacak yurt veya öğrenci evi giderleri gibi ek masraflar, ulaşım güçlüğü yani şehir merkezine uzak veya ücra yerlerde oturan bireylerin okula gidiş geliş problemleri, farklı bir ülkede yada şehirde öğrenim görme engeli, fiziksel engeller, iş hayatı yada kurulu bir düzenin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Ancak uzaktan eğitim tüm bu sorunları ortadan kaldırarak bireylere öğrenim hakkı tanımaktadır. Ayrıca uzaktan eğitim alan bir birey ile örgün eğitim alan bir birey arasında hiç bir fark yoktur. Tamamen aynı haklara ve ünvanlara sahiptirler. Uzaktan Eğitim Giriş. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM