Uzaktan Eğitim Fitness

Uzaktan Eğitim FitnessUzaktan Eğitim Fitness; fitness’ın uzaktan eğitim programlarına uyarlanmasıdır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim, planlı bir öğretim şeklidir. Uzaktan eğitimin maliyet avantajı, zaman ve mekan avantajı, teknoloji avantajı bulunmaktadır. Maliyet avantajı; her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta buna karşılık da öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Uzaktan Eğitim Fitness. İlk yatırım harcamaları yapıldıktan sonra, alınan araç-gereçlerden veya oluşturulan öğretme-öğrenme sistemlerinden çok kişi yararlandığından eğitim ucuza mal olması sağlanmaktadır .Uzaktan eğitim, eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını, beslenme, konaklama, barınma gibi ek harcamaları da önemli derecede azaltmaktadır. Zaman ve mekan avantajı; uzaktan eğitime farklı yerlerden ulaşmak mümkündür. Katılımcılar istedikleri zaman, istedikleri yerden eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında öğrenimlerini gerçekleştirirler. Teknoloji avantajı; çağın getirdiği teknolojik imkanlar internette verilen eğitimde aktif olarak kullanılabilmektedir. Uzaktan Eğitim Fitness. Teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi çekici hale getirmekte ve öğrenmeyi artırmaktadır. Katılımcının kontrol edebildiği hatta seçebildiği yardımcı ders unsurları öğrenme ve kavrama hızını artırmaktadır. Bilgisayar imkanları, araştırmacılığın önündeki fiziksel ulaşım ve kaybolan zaman gibi olumsuzlukları giderme bakımında gün geçtikçe yeni çözümler üretmektedir. Bu da bireylerin araştırmacı ruhunu desteklemektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim ile bireylerin sorumluluk duygusu gelişmekte ve kişisel gelişim açısından olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Uzaktan Eğitim Fitness. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM