Uzaktan Eğitim Bölümleri

Uzaktan Eğitim BölümleriUzaktan Eğitim Bölümleri; üniversite ve kursların uzaktan eğitim için açtığı bölümlerdir. Uzaktan eğitim;  fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında işledikleri derslerdir. Uzaktan eğitim planlı bir öğrenim şeklidir. Uzaktan eğitim zaman ve mekan bakımından tamamen bağımsızdır. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kampüse gelme zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır. Katılımcılar bu dersleri dilediği zaman tekrar izleyebilir. Uzaktan Eğitim Bölümleri. Uzaktan eğitim, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi açık öğretimin veya ikinci öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim sistemi değildir. Bunun tam aksine yıllardır ileri düzeydeki gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim programlarında herkes yararlanabilir. Hatta örgün öğretimden yararlanamayanlar için vazgeçilmezdir. Örgün öğretimin çeşitli dezavantajları vardır. Uzaktan Eğitim Bölümleri. Bunlara kısaca değinecek olursak; maliyet yani il dışından gelen bireyler için yurt, öğrenci evi gibi harcamalar, ulaşım güçlüğü, farklı ülkelerde yada şehirlerde öğrenim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı yada kurulu bir yaşam düzeninin bozulması gibi faktörlerdir. Uzaktan eğitim bu gibi sorunları ortadan kaldırır. Herhangi bir yere gitmeden, kurulu bir yaşam düzenini değiştirmeden bireylere öğrenim olanağı sağlamaktadır. Uzaktan eğitim programlarından mezun olan bireyler ile örgün eğitimlerden mezun olan bireyler arasında herhangi bir fark yoktur. Uzaktan Eğitim Bölümleri. Biz uzaktan eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM