Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı

Uzaktan Eğitim Aile DanışmanlığıUzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı; aile danışmanlığı kavramının uzaktan eğitim programlarına uyarlanmasıdır. Uzaktan eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojik imkanlardan yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında isledikleri derslerdir. Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı. Aile danışmanlığı eğitiminin amacı ise toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan kişilerin sorunlarını, ana kaynağına inerek, psikolojik, sosyolojik, kültürel, bilimsel  yönlerini araştırmak ve  bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı. Aile danışmanlığı eğitiminde hedef; ailenin güç kaynaklarını geliştirmek, işlevselliği sağlamak, gerçekçi hedefler edinmelerini sağlamak, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmek ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedefler doğrultusunda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Aile danışmanlığı eğitimine psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji ve hemşirelik bölümlerinin lisans mezunları katılabilir. Diğer bölümde okuyan bireylerde bu eğitimden faydalanabilir ancak sadece katılım belgesi alabilir. Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı. Yani aile danışmanı olamazlar. Aile danışmanlığı eğitimleri kapsamında aile danışmanlığında temel konular, aile danışmanlığı için temel psikoloji, aile danışmanlığı kuramları, temel danışmanlık kuralları ve aile danışmanlığı, aile ve evlilik süreçleri, aile yaşam becerileri, ailede eğitim süreci, aile ve ruh sağlığı, aile-sağlık ve cinsellik,  aile danışmanlığında temel uygulama ve değerlendirme süreçleri gibi konular üzerinde durulur. Bireyleri aile danışmanı olabilecek kapasitede yetiştirir. Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM