Ücretsiz Gazetecilik Eğitimi

Ücretsiz Gazetecilik EğitimiÜcretsiz Gazetecilik Eğitimi dediğimizde gazetecilik alanında uzun yıllardır pek çok ülkede eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Özellikle gazetecilik eğitimine ilk kez ABD’de başlanılmıştır. Günümüzde, ABD’de gazetecilik öğretimi fazlasıyla gelişmiş durumdadır. Çeşitli Amerikan gazetecilik okullarından mezun olanların, meslekte çalışmaları geleneği benimsenmiştir. Türkiye’de son 15-20 yıl içinde çeşitli illerde gazetecilik veya basın ve yayın okulları açılmıştır. Bu okullarda halen çok sayıda öğrenci okumaktadır. Ücretsiz Gazetecilik Eğitimi dediğimizde bununla beraber, gazetecilik ve basın ve yayın okullarından mezun olan öğrencilerin pek azı gazetecilik sahasında çalışmaktadır. Türkiye’de ilk Türkçe gazetenin yayınlanmasının üzerinden günümüze kadar bir buçuk yüzyıldan fazla bir zaman süresi geçmiştir. Radyonun topluma girmesi yarım yüzyılı aşmış bulunmaktadır. Ücretsiz Gazetecilik Eğitimi dediğimizde televizyonun yaygınlık kazanması henüz 10 yılı biraz aşmıştır. Buna karşılık, basın ve yayın alanında eğitim ve öğretim yapılması daha çok yeni bir olgudur. Hele, öğretim ve eğitim için ders malzemesi bulmak gerçekten güçtür. Son yıllarda yayımlanan ders kitapları olmakla beraber, bunların toplamı hala çok azdır. Ücretsiz Gazetecilik Eğitimi dediğimizde gazetecilik eğitimi adını taşıyan bu eğitim lisans düzeyinde öğrencilerin gazetecilik mesleği ile tanışmasını, gazetecilik hakkında bilgi kazanmasını sağlamak için bir eğitim programı olarak hazırlanmıştır. Eğitimimiz içeriğinde haber toplama ve yazma tekniği ve temel gazetecilik dersleri için hazırlanmış ders notlarının, genişletilmiş, gözden geçirilmiş, büyük ölçüde tekrar yazılmış formdaki şeklidir. Bu eğitim programı ile, kitap formatına kısmen yakın olsa da, eğitim yönünden eksikliğin giderileceği kanısını taşımaktadır. Ücretsiz Gazetecilik Eğitimi dediğimizde hazırlamış olduğumuz kitap tadında bir eğitim programı olup kendinizi bu alanda geliştirmeniz için oldukça uygun bir programdır. Ücretsiz Gazetecilik Eğitimimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?; GAZETECİLİK EĞİTİMİ