Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01

Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01Takistoskop; gözün görme hızını arttırma çalışmalarında kullanılan bir araçtır. . Bu araç bir metni 10 ms ile 100 ms arasında bir hızla gösterip gözünüzün görme hızını arttırır. Bu araçlar sayesinde bakış açısı genişletilerek hızlı okuma sağlanmaktadır. İlk olarak İngiliz ordusunda kule gözcüleri daha sonra da Amerikan ordusunda pilotlar tarafından kullanılmıştır. Aynı zamanda hızlı okuma tekniklerinin geliştirilmesinde ilham kaynağı olan alettir. Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01 Hızlı okuma bireylerin daha kısa zamanda çok daha fazla bilgi okumasını, öğrenmesini ve kavramasını sağlayan sağlıklı bir okuma türüdür. Hızlı okuma eğitim programlarının amacı; odaklanmayı arttırmak, algıda seçicilik yaratmak, okuma hızını arttırmak, zaman tasarrufu sağlamak, konsantrasyonu ve motivasyonu sağlamaktır. Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01.Hızlı okuma eğitimleri sırasında öncelikle göz hızını arttıran teknikler öğretilir. Bunun sonrasında da hızlı okuma teknikleri öğretilerek konsantrasyon teknikleri ile birlikte hızlı okuma sağlanmaktadır. Konsantrasyon teknikleri hızlı okuma için oldukça önemlidir. Konsantrasyon teknikleri; okuma işine odaklanmak; yalnızca okuma işine odaklanmaktır. Okuma yapılacak ortamdaki göze batan tüm uyaranlar ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca okumanın hangi amaçla yapıldığı belirlenmelidir. Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01. Bütün bu teknikleri öğrenmeden önce okuma hızımızı yavaşlatan faktörleri ortadan kaldırmalıyız. Bu yanlış alışkanlıklarımıza kısaca değinecek olursak; okurken daha iyi anlamak için başa dönmek, cümleler yerine kelimeleri takip etmek, ana düşünceyi yakalamak için yan düşünceleri kaçırmak, okunan metinde ne anlatılmaya çalışıldığını anlamayı sona bırakmak, sürekli dikkat dağınıklığı, konsantre olamamak ve sürekli kısa metinler okumak  okuma hızımızı düşüren alışkanlıklardır. Takistoskop Hızlı Okuma Programı 01.Okuma hızımızı arttırmak için öncelikle bu yanlış alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz. Biz de hızlı okuma kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp bir online hızlı okuma programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? HIZLI OKUMA KURSU