Pilates Hareketleri

Pilates HareketleriPilates kavramı dediğimizde yani egzersizlerden oluşan bir spor faaliyetidir. Pilatesde yapılan hareketler farklılık göstermektedir ve toplamda 500 den fazla hareketler bulunmaktadır. Pilates Hareketleri‘nin temel prensiplerine baktığımızda ilk önce bu egzersizleri yaparken nefes alıp verme ilk önemli adımdır. Pilates antrenmanının anahtar elementlerinden biridir. Omurganın ve ekstrimitelerin sabit ve hareketli olmasını kolaylaştırır. Nefes verildiğinde omurga çok az fleksiyon yapar, nefes alındığında da omurga çok az ekstansiyon yapar ve nefes verirken derin karın kasları kullanılır. Nefes verildiğinde bu kaslarla iletişim kurmak daha kolaydır. Bir diğer Pilates Hareketleri yapılırken core kontrolü yapmaktır. Birçok araştırma, transversus abdominis, multifidus, diyafram ve abdominal oblique kaslarının, bel ağrısı geçmişi olan sağlıklı bireylerde hareketin anahtar kasları olduğunu göstermiştir. Gövde bütünlüğü ve stabilizasyonuyla ilgili motor kontrol çalışmaları ve teorileri, sabit tutan kasların kasılmasının alt eşiğinin, günlük aktiviteleri yapmada güvenli hareket etmeyi sağladığını göstermiştir. Bir diğer Pilates Hareketleri yapılırken baş, boyun ve omuz bölgesinin etkili bütünlüğüdür. Gövdeyle ilgili olan baş, yüz, boyun ve omuz bölgesinin farkındalığını arttırmak, hareketin etkisini önemli bir şekilde arttırır ve istenmeyen enerji harcamasını azaltır. Üst ekstrimitenin doğru yerleştirilmesi omuz eklemi ve etrafındaki yapılardan kaynaklanan sakatlanmaya sebep olan zararlı baskıları önler. Bir diğer Pilates Hareketleri yapılırken hareket bütünlüğüdür. Eğer hareket bütünlüğü, kas-iskelet sisteminin açılmasına izin veriyorsa ve sindirim, dolaşım, solunum ve üreme sistemleriyle akıl, duygular, bilinçaltı, ruh ve fiziksel vücudu içine alan insanı bir bütün haline getiriyorsa, bu tüm insan vücudu için doğru hareket bütünlüğüdür. Hazırlamış olduğumuz eğitim programımızda Pilates Hareketleri‘nden mat work ve reformer makinesi ile yapılan egzersizlerden oldukça kapsamlı bir şekilde bahsettik. Pilates Hareketleri Nelerdir? PİLATES EĞİTMENLİĞİ