Perakendecilik Yönetimi

Perakendecilik YönetimiPerakendecilik Yönetimi kavramına dair dar ve geniş kapsamlı birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: Tüketim mallarının dağıtımı, dağıtım kanalının ilk üyesi olan üretici ile başlar ve nihai tüketici ile sona erer, ama çoğu zaman arada en az bir aracı vardır ki o da perakendeci olmaktadır. Perakendecilik, mal ve hizmetlerin kişisel kullanım için doğrudan doğruya nihai tüketicilere satışı ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Perakendecilik Yönetimi, tüketici ve ürün üreticileri arasındaki dağıtım zincirinin son halkasıdır. En basit formuyla perakendecilik, mal ve hizmetlerin satın alınması ve tüketimi aşamasında devreye giren faaliyet koludur. Perakendecilik Yönetimi, bir toplumdaki pazarlama, dağıtım ve hatta ekonomik etkinliklerin önemli bir bölümünün tüketiciler tarafından görünen yüzü, perakendeci kuruluş ise mal ve hizmetlerin üretim-yapım noktalarından son tüketiciye dek akışıyla ilgili etkinliklerin son çıkış kapısı olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler, piyasada tasarruflarına sunulmuş ürünler hakkında doğrudan yeterli bilgiye her zaman sahip olamamaktadırlar. Keza üreticiler de çok büyük bir pazar ve bu pazarı oluşturan tüketicilerin davranışları hakkında ancak sınırlı bir bilgiye sahiptirler. Hem üreticiler ile tüketiciler arasındaki mesafenin kısaltılması ve bu iki grup arasında etkin bir bilgi akışının temin edilebilmesi, hem de tüketicilerin davranış özelliklerinin ve ürünlere karşı tutumlarının belirlenmesinde, dağıtım görevini üstlenen aracı kuruluşların, özellikle perakendecilerin rolü çok önemlidir. Perakendecilik Yönetimi işletmenizin ve personellerinizin faydası için yönetim açısından hazırladığımız eğitim bilgi, beceri ve uygulama açısından oldukça faydalı bir eğitimdir. Perakendecilik Yönetimi eğitimi sizlere online olarak hazırlanmış toplamda 6 eğitim bulunmakla oldukça kapsamlı bir eğitimdir. Perakendecilik Yönetimi eğitimimize katılarak eğitimleri tamamladıktan sonra uluslararası geçerli 6 sertifika ile bilgilerinizi belgeleye bileceksiniz. Eğitimimize katılarak kendinizi ve işletmenizi geliştirmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ