Perakendecilik pdf

Perakendecilik pdfPerakendecilik pdf formatımız genel anlamda işletmelerin amaçları değerlendirildiğinde, pazara dayalı bir ekonomide kâr elde etmenin birincil amaç olacağı açıktır. Hedeflenen pazar payını elde etmek, pazardaki nüfuzunu derinleştirmek, müşteri sadakatini kazanmak, pazarda saygınlığa ve itibara sahip olmak, sosyal sorumluluk ilkesi gereğince hareket etmek diğer amaçlar arasında sayılabilir. Fakat temel hususlar, topluma hizmet, sürekli hizmet ve kârdır. Perakendecilik pdf formatı bu süreçte tüketicinin ihtiyaç, istek ve beğenileri doğrultusunda, tüketicinin lehine olarak, ona azami faydayı sağlayacak mal veya hizmet üretilerek, tüketicinin tasarrufuna sunulmaktadır. İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için türlü faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Perakendecilik pdf formatı işletmenin fonksiyonları olarak da tabir edebileceğimiz bu faaliyetler, üretim, finansman, pazarlama, araştırma-geliştirme, personel yönetimi gibi birtakım faaliyet kollarından oluşmaktadır. Bu fonksiyonlar bir zincirin halkaları olarak düşünülürse, her birinin işletme için ayrı bir öneme sahip olduğu görülecektir. Halkalar arasında sürekli bir etkileşim ve bilgi akışı söz konusu olup, tamamı işletmenin var oluş sebebini ifade eden işletme misyonuna ve amaçlarına hizmet etmektedir. Bu fonksiyonlar içinde üretim ve pazarlama fonksiyonları, işletmelerin temel unsurları olarak kabul edilmektedir. Perakendecilik pdf mal ve hizmetlerin, ticari bir amaç için kullanılmaksızın, tüketicilerin kişisel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür. Perakendecilik pdf formatı perakendeciliğin bu tanımından hareketle, bu faaliyetleri gerçekleştiren her kuruluş, mal ve hizmetleri nerede ve ne şekilde satarsa satsın, perakendecilik faaliyeti yapıyor sayılır. Bu anlamda da kapıdan kapıya doğrudan satış yapanlar, büyük mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, kuaförler, eczaneler, tüketiciye çeşitli hizmetler götüren avukatlar, oteller, restoranlar, vb. perakendeci sınıfına girmiş olurlar. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu eğitim sayesinde perakendecilik konusunda istediğiniz bilgi, beceri ve uygulamaları online olarak katılabilecek ve kendinizi geliştirebileceksiniz. Eğitime buradan katılabilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ