Perakendecilik Nasıl Yapılır

Perakendecilik Nasıl YapılırPerakendecilik Nasıl Yapılır? dediğinizde ilk önce perakendiciliğin ne olduğu hakkında sizlere kısa bir bilgi verelim. Perakendecilik faaliyetinin içinde yer alan üreticiden toptancıya, dağıtıcıdan perakendeciye tüm birimler, aslında perakendecilik yapmaktadır. Geniş anlamıyla perakendecilik, üreticiden tüketiciye tüm aşamalarda faaliyet gösteren birimlerin faaliyetini nitelendirmektedir. Dar anlamda Perakendecilik Nasıl Yapılır dediğimizde ise, ürünün nihai tüketiciye iletildiği son aşamada faaliyet gösteren bakkal, hipermarket, zincir market gibi satış noktalarını ifade etmektedir. Perakendecilik Nasıl Yapılır, mal ve hizmetlerin doğrudan doğruya nihai tüketicilere pazarlanması ile ilgili etkinlikler bütünüdür. Perakendeci ise, perakendeciliği uğraşı edinen kişi veya kuruluşlara denir. Başka bir ifadeyle perakendecilik, nihai tüketiciye ve ticari kar amacıyla alım yapmayan kuruluşlara kişisel ve işletme dışı kullanım için yapılan her türlü mal ve hizmet satışıdır. Perakendeci, satışların büyük bölümünü öncelikle perakendecilikten sağlayan bir girişimdir. Çoğu kez insanlar perakendeciliği sadece mağazada malların satılması olarak düşünürler. Ancak, perakendecilik aynı zamanda hizmetlerin satışını da içerir. Perakendecilik Nasıl Yapılır? Örneğin, bir otelde konaklama, bir doktorun muayenesi, bir saç kesimi, dvd, vcd kiralama, ya da eve teslim pizza birer hizmet perakendeciliğidir. Perakendecilik Nasıl Yapılır dediğimizde Perakendecilik sektörü hızla değişen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Bu durum hem bir takım fırsatları hem de bir takım tehditleri beraberinde getirmektedir. Güçlü rekabet ortamında başarılı olabilmek için perakendeciler hedef kitlelerini dikkatli seçmeli ve seçtikleri bu hedef kitlede kendilerini güçlü bir biçimde konumlandırabilmelidir. Hedef kitle için sorulan sorulara işin niteliklerine göre; işletmeye gelmesi beklenen kişilerin kimler olduğu, hangi gelir düzeyine ve ne gibi alışveriş alışkanlıklarına sahip oldukları, araç sahibi olup olmadıkları, ne mesafede oturdukları, yaşadıkları ve çalıştıkları, hangi saatlerde nereden geçtikleri, hedef kitlenin kaç kişilik bir pazar oluşturduğu vb. örnek olarak verilebilir. Eğitimimiz hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan ulaşabilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ