Perakendecilik Kitabı

Perakendecilik KitabıLiteratür taraması yaptığımızda Perakendecilik Kitabı ile ilgili literatürde yapılan araştırmalar yetersiz görülmektedir. Bu sebeple sizler için hazırladığımız bu eğitim, içerik itibarı ile kitap konularını kapsar ve hatta bu alanda yapılmış uygulama, beceri eğitimleri ile bilgilerinizi daha da arttıracaktır. Perakendecilik Kitabı konu başlıklarına baktığımızda burada perakendecilik kavramı, perakendecilik nedir, ne değildir, perakendecilik nasıl yapılır vb. konuları kapsamaktadır. Perakendecilik kitabı dediğimizde bugün her bir işletmede çalışan her bir birey hem sürekli öğrenen hem de öğreten konumdadır. Çalışanlar iş arkadaşlarına bilgi ve beceri aktarmak, onların gelişiminde etkin rol üstlenmek durumundadırlar. Bu aktarım işletmeler basamaklarında yukarıdan aşağıya olduğu gibi, aşağıdan yukarıya da olmaktadir. Ayrıca giderek daha bilinçlenen ve beklentileri yükselen müşterileri bilgilendirmek, ürünleri ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtabilmek için eğitim ve sunuş becerilerine gerek duyulmaktadır. Özetle sizler için hazırladığımız bu Perakendecilik kitabı öncelikle bu alanda çalışanlara, eğiticilere ve yöneticilere olmak üzere tüm çalışanlara organizasyonel yaşamda gerek duydukları bir çok bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Eğitim ve geliştirme çalışmalarında sağlanacak zaman ve maliyet kazançlarını artırmak, eğitime, kitaba bağlanan umutların gerçekleşmesini sağlamak ve eğitimle arzulanan davranış değişikliğini ve performans artışı sağlamak isteyen her yönetici ve çalışan bu kitapta ilgisini çekecek ve kendisine yararlı olabilecek bilgiler bulacaktır. Perakendecilik kitabı özel olarak iş hayatında büyük ya da küçük organizasyonlarda yönetici olarak çalışanların gelişimine ve eğitimine yönelik bilgileri ele almakta ve yöneticilerin kişisel performanslarını yükseltmeye yönelik açıklamalara yer vermektedir. Bu Perakendecilik kitabı’ndaki temel amaç bir yöneticinin işini etkili bir şekilde yapabilmesi için gerek duyacağı becerileri, teknikleri ve bilgileri aktarmaktır. Bu eğitimimiz hakkında daha geniş kapsamlı bilgi almak ve eğitimimizi buradan inceleyebilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ