Online Görsel Eğitim

Online Görsel EğitimOnline Görsel Eğitim; online eğitimin görsellerle desteklenmesidir. Online eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin ve eğitmenin bir arada bulunmasını gerektirmeksizin bir internet ortamı üzerinden yapılan eğitimlerdir. Online eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Online eğitimde öğrencilerin ve eğitmenin fiziksel olarak bir arada bulunma zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online Görsel Eğitim. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online eğitim açık öğretim sistemi veya örgün eğitimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim değildir. Aynı zamanda fakir ülkelerde uygulanan bir eğitim de değildir. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Online eğitimin oldukça büyük avantajları vardır. Online eğitim uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, Online Görsel Eğitim fiziksel engeli bulunan bireylere öğrenim hakkı tanıması,ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlaması, geniş öğrenci kitlesine hitap eden eğitim sistemi olması, eğitim ve öğretim ortamına 7 gün 24 saat erişme imkanı sağlaması, internet erişimi olan herhangi bir yerde istenen kalitede eğitim almaya olanak sağlaması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Online Görsel Eğitim. Biz online eğitim kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM