Online Eğitime Giriş

Online Eğitime GirişOnline Eğitime Giriş; online eğitim programları verilen sitelere giriş yapmaktır.  Online eğitim programları yapan kurum ve kuruluşların internet üzerindeki sayfalara giriş yapmaktır. Onlie eğitim; öğrencilerin ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda olmalarını gerektirmeksizin bir internet ortamında yapılan eğitimlerdir. Online eğitimler planlı bir öğretim şeklidir. Online eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online Eğitime Giriş. Online eğitim açık öğretim sistemi veya örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci bir öğretim değildir. Aynı zamanda fakir ülkelerde uygulanan bir eğitim de değildir. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Online eğitim herkes için uygun olan eğitimlerdir. Yani online eğitimlerden herkes faydalanabilir. Online Eğitime Giriş. Online eğitimler örgün eğitimin pek çok dezavantajını da ortadan kaldırmaktadır. Online eğitimin ortadan kaldırdığı örgün eğitimin dezavantajlarına değinecek olursak; maliyet örneğin; il dışından gelen öğrenciler için kalacak yurt veya öğrenci evi gibi ek harcamalar, ulaşım güçlüğü örneğin; şehir merkezinin dışında okula geliş gidiş, farklı bir ülkede veya şehirde öğrenim görme engeli, fiziksel engeller, iş hayatı yada kurulu bir düzenin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Online eğitimler bu tür sorunları bünyesinde bulundurmaz. Online Eğitime Giriş. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM