Online Eğitim Sitesi

Online Eğitim SitesiOnline Eğitim Sitesi; online eğitim yapan sitelerdir. Online eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin ve eğitimcinin aynı yerde olmasını gerektirmeksizin bir internet ortamında yapılan eğitimlerdir. Online eğitim planlı bir eğitim şeklidir. Online  eğitimde zaman ve mekan bağımsızdır. Online eğitimde öğrencilerin ve eğitimcinin belli bir saatte belli bir yerde olma zorunluluğu yoktur.  Online Eğitim Sitesi. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleşen akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online Eğitim Sitesi. Online eğitim açık öğretim sistemi veya örgün eğitimin yanında başvurulan ikinci bir eğitim sistemi değildir. Aynı zamanda online eğitim fakir ülkelerde uygulanan bir eğitim sistemi de değildir. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Online eğitim herkes için uygun eğitimlerdir. Yani herkes online eğitimlerden faydalanabilir. Hatta online eğitim örgün eğitimin pek çok dezavantajını da ortadan kaldırır. Online Eğitim Sitesi. Online eğitimin ortadan kaldırdığı örgün eğitimin dezavantajlarına kısaca değinecek olursak; maliyet, ulaşım güçlüğü, fiziksel engeller, farklı bir ülkede veya şehirde öğrenim görme zorluğu, iş hayatı yada kurulu bir düzenin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Online eğitim bu tür dezavantajları bünyesinde bulundurmadığı gibi diğer eğitim sistemlerinde bulunan bu sorunları da ortadan kaldırır. Online Eğitim Sitesi. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM