Online Eğitim Siteleri

Online Eğitim SiteleriOnline Eğitim Siteleri; bazı özel kişisel gelişim kurslarının ve okulların eğitimlerini yayımladıkları internet üzerindeki sitelerdir. Online eğitimler fiziksel olarak herhangi bir yerde bulunma zorunluluğu gerektirmeksizin bilgilerin bir internet ortamında paylaşılmasıdır. Online eğitimlerde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Yani insanların belli bir saatte belli bir yerde olmasına gerek yoktur. İnsanlar bilgisayar teknolojisi vasıtasıyla eğitimleri alabilir. Katılımcılar bu eğitimleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitimde eğitimci ile öğrenciler fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadıklarından öğrenci öğrenme görevini üstlenir. Online Eğitim Siteleri. Bu da öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirir. Online eğitimde sistemin yapısı gereği zaman ve mekan bazında farklılık, kullanılan araçlar, değerlendirme yöntemleri ve eğitim planlaması gibi bir çok hususta çeşitlilik göstermektedir. Online eğitimin örgün öğrenmeden temel farkı teknolojinin kullanımıdır. Bu bağlamda günümüzde bu farklılıkların bazıları; öğrenci ile eğitmenin birbirinden ayrı olması, kullanılan araçların farklı olması, online eğitimin daha geniş kitlelere hitap etmesi, online eğitimin teknoloji ile daha fazla ilişkili olması, değerlendirme sistemlerinin farklı olması, yer ve zamandan bağımsızlığın sağlanması, olarak düşünülebilir. Online eğitimin örgün eğitime göre avantajları; online eğitimin avantajları incelendiğinde, bu avantajların eğitimde başarı ile sınırlı kalmadığı görülmektedir. Online Eğitim Siteleri. Bilim adamları bu avantajların; eğitimin demokratikleşmesi ve yeni kavramlar oluşması gibi konulara da uzandığını belirtmektedirler.Bu avantajlardan bazıları; örgün eğitim imkanı bulunmayan öğrencilere erişilmesi, giderlerinin azalması, daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artması, sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması, tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasının sağlanması gibi avantajlardır. Online Eğitim Siteleri. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı eğitim programları hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programlarını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM