Online Eğitim Programları

Online Eğitim ProgramlarıOnline Eğitim Programları; online eğitimler kapsamında yer alan programlardır. Online eğitim; öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı ortadan olmasını gerektirmeksizin teknolojik imkanlardan yararlanılarak bir internet ortamında yapılan eğitimlerdir. Online eğitimde zaman ve mekan kavramı tamamen bağımsızdır. Online eğitimlerde öğrencilerin ve eğitmenin fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online Eğitim Programları. Online eğitim uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Online eğitim oldukça büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajlara kısaca değinecek olursak; uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir. Eğitimde fırsat eşitliği sunar. Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunan bir eğitim sistemidir. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır. Eğitim ve öğretim ortamına 7 gün 24 saat erişme imkanı sağlar. Online Eğitim Programları. Çalışmak zorunda kalan bireylere öğrenim hakkı tanır. Her bireyin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine olanak sağlar. Fiziksel engeli bulunan bireylere öğrenim hakkı tanır. Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar. Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar. Online Eğitim Programları. Örgün eğitimin beraberinde getirdiği ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. İnternet erişimi olan herhangi bir yerde istenen kalitede eğitim almaya olanak sağlar. Online Eğitim Programları. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM