Online Eğitim Modülü

Online Eğitim ModülüOnline Eğitim Modülü; online eğitimlerini oluşturan alt dallardır. Online eğitim öğrenci ve eğitmenlerin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmalarını gerektirmeksizin bir internet ortamında yapılan eğitimlerdir. Online eğitimlerde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Bu eğitim sistemlerinde öğrenci ve eğitmenlerin aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. Öğrenci ve eğitmen fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığından öğrenci kendi öğrenme görevini üstlenerek sorumluluk duygusu geliştirir. Online Eğitim Modülü. Online eğitimlere günümüzde büyük önem gösterilmektedir. Bu eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar bu eğitimleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitimler ikinci sınıf eğitimler değildir. Yine online eğitimler fakir ülkelerde uygulanmamaktadır. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Online eğitimler örgün eğitimin pek çok dezavantajını ortadan kaldırmaktadır. Online eğitimin ortadan kaldırdığı örgün eğitimin dezavantajları; maliyet örneğin; il dışından gelen öğrenciler için kalacak yurt veya öğrenci evi gibi ek harcamalar, ulaşım güçlüğü örneğin; şehrin dışında oturan bireylerin okula geliş gidişleri, farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı yada kurulu bir yaşam düzeninin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Online Eğitim Modülü. Online eğitimler oldukça büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajlara kısaca değinecek olursak; öğrenci merkezlidir, eğitimde fırsat eşitliği sağlar, geniş öğrenci kitlesine hitap eder, bedensel engelli bireylere öğrenim hakkı tanır, coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır, çalışmak zorunda olan bireylere öğrenim olanağı sağlar, internet erişimi olan herhangi bir yerde istenilen kalitede eğitim almaya olanak sağlar. Online Eğitim Modülü. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM