Online Eğitim Koçluğu

Online Eğitim KoçluğuOnline Eğitim Koçluğu; online eğitimde istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Online eğitim; fiziksel olarak öğrencilerin ve eğitmenin aynı ortamda bulunmasını gerektirmeksizin bir internet ortamı üzerinden yapılan eğitimlerdir. Online eğitim planlı bir öğretim şeklidir. Online eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Online eğitimde öğrencileri ve eğitimcinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. Online Eğitim Koçluğu. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitim  günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online eğitim açık öğretim sistemi veya örgün eğitimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim değildir. Aynı zamanda fakir ülkelerde uygulanan bir eğitim de değildir. Online Eğitim Koçluğu. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni  ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.  Online eğitimler herkes için uygun olan eğitimlerdir. Yani herkes online eğitimlerden faydalanabilir. Online eğitimler örgün eğitimin pek çok dezavantajını da ortadan kaldırmaktadır. Online eğitimin ortadan kaldırdığı online eğitimin dezavantajlarına değinecek olursak; maliyet, ulaşım güçlüğü, farklı bir ülkede veya şehirde öğrenim görme engeli, bedensel engeller, iş hayatı ve kurulu bir düzenin değiştirilmesi gibi sorunlardır. Online Eğitim Koçluğu. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?   ONLİNE EĞİTİM