Online Eğitim Danışmanlık

Online Eğitim DanışmanlıkOnline Eğitim Danışmanlık; danışmanlık hakkında yapılan online eğitimlerdir. Online eğitim; fiziksel olarak öğrenci ve eğitmenin aynı ortamda bulunmasını gerektirmeksizin bir internet ortamı üzerinden yapılan eğitimlerdir. Online eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu eğitimler tekrar izleme şansına sahiptir. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online eğitim açık öğretim sistemi yada örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir eğitim değildir. Aynı zamanda fakir ülkelerde uygulanan bir eğitim de değildir. Online Eğitim Danışmanlık. Bunun tam aksine uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. Online eğitimde öğrenci ve eğitmen fiziksel olarak aynı ortamı paylaşmak zorunda kalmadığından öğrenci kendi öğrenme görevini de üstlendiğinden sorumluluk duygusu gelişir. Online Eğitim Danışmanlık. Online eğitim uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, fiziksel engeli bulunan bireylere öğrenim hakkı tanım ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden,geniş öğrenci kitlelerine hizmet eden bir eğitim sistemi olması, bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilir olması, internet erişimi olan herhangi bir yerde istenen kalitede eğitim almaya olanak sağlaması, ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Online Eğitim Danışmanlık. Biz uzaktan eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  ONLİNE EĞİTİM