Online Canlı Eğitim

Online Canlı EğitimOnline Canlı Eğitim; online eğitimlerin canlı olarak yapılmasıdır. Online eğitim; öğrenci ve eğitmenlerin fiziksel olarak  aynı ortamda bulunmalarını gerektirmeksizin bir internet ortamı üzerinden yapılan eğitimlerdir. Online eğitimde zaman ve mekan tamamen bağımsızdır. Online eğitimde öğrenci ve eğitmenlerin fiziksel olarak aynı ortamda bulunma zorunluluğu yoktur. Eğitimler bilgisayar teknolojisi vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, sesli ve görüntülü olarak yapılmaktadır. Katılımcılar yapılan bu dersleri tekrar izleme şansına sahiptir. Online Canlı Eğitim. Online eğitim günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında gerçekleştiği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Online eğitim sistemlerinde en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır ve en modern donanıma sahip olan eğitim sistemidir. Online eğitimde öğrenci ve eğitmen fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiğinden sorumluluk duygusu gelişmektedir. Online eğitim uzak mekanların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, fiziksel engelli bireylere öğrenim hakkı tanıması ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini değiştirmeden ekonomik zaman kullanımı yaratması, Online Canlı Eğitim öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sunması, geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti veren bir eğitim sistemi olması, internet erişimi olan herhangi bir yerde istenen kalitede eğitim almaya olanak sağlaması, her bireyin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesini sağlaması, coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırması uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Online Canlı Eğitim. Biz online eğitim kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? ONLİNE EĞİTİM