Nlp

NlpNlp; nörolinguistik olan bu kavram insanların amaçlarına ulaşmaları için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır. Bu kavram metodolojiye yer veren, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır. Metodoloji modellemeye dayanır. Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Nlp. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır. NLP 3 temel kavrama dayanmaktadır. Bunlar; neuro; bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur. Neuro ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.  Linguistik; sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır. Linguistik ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Nlp. Programlama; bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır. Programlama ile istemli ya da istem dışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıpları ve tutumlar vurgulanır. İngilizcesi Neuro-linguistic programming;  sinir dili programlaması olarak Türkçeye çevirilen bir kişisel gelişim sistemidir. Bu kavram bağlılarının kişisel gelişim, ulaşmakta kullandıkları teknikler, aksiyomlar ve inançlar bütünüdür. İnsanlar bu programlar yardımıyla içindeki “sen” i ortaya çıkararak başarılarına başarı katabilmektedir. Bu eğitimler ile insanlar kendini daha iyi tanıyarak başarının uzaklarda olmadığının farkına varabilirler. Nlp. Biz nörölinguistik programlama kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyoruz. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? NLP EĞİTİMİ