Nlp Uzmanı

Nlp UzmanıNlp Uzmanı; nlp eğitimi almış ve bu konuda tecrübe kazanmış kimselerdir. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirme üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp kişisel gelişimi desteklediği gibi duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede de kullanılır. Nlp Uzmanı. Nlp önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. Kısaca nlp insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve bunu sürekli olarak geliştirmektir. Nlp’de anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir. Nlp değiştirmek istenen davranışları rahatlıkla değiştirebilmeyi, yeni becerileri kolaylıkla kazanabilmeyi ve zaten iyi yapılan şeyleri daha da iyi yapmayı öğretir. Nlp Uzmanı. Örneğin; sigarayı bırakmak, uçak korkusu gibi fobilerle başa çıkmak, zayıflamak ve bunun gibi daha birçok konuda bulunulan durumu olumlu yönde değiştirmek ve insanları ikna etmek, onların saygısını ve sevgisini kazanmak gibi başka alanlarda yaşantıyı daha da zenginleştirir. Bu kavram her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneğine bağlıdır. NLP kapsamında, psikoterapi, eğitim, sağlık, iş hayatı, yaratıcılık, yöneticilik, satış, liderlik gibi çok geniş bir yelpazeye yönelik çeşitli iletişim değişim becerileri ve etkin yöntemler geliştirilmiştir. Nlp Uzmanı. Biz nlp kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? NLP EĞİTİMİ